Blooming Hill

Privacy Statement

We are capable in delivering the best people through our active and loyal network.

In selecting candidates, we pay much attention to motivation and ambition.

We work cross sector for medium and large companies aswell for multinationals.

“Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life”

We have extensive experience in the recruitment of financial talent.

Privacy verklaring

Blooming Hill heeft een hoog ambitieniveau waar het gaat om kwaliteit van haar diensten. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt de bescherming van de privacy van (potentiële) klanten en kandidaten, en zorgvuldige omgang met hun (persoons-)gegevens. Blooming Hill respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Gebruik Persoonsgegevens

Een bezoeker die geïnteresseerd is in de diensten van Blooming Hill en zich wil aanmelden als kandidaat, kan dit doen middels het sturen van een email of door persoonlijk contact. Daarmee geeft u ons persoonlijke informatie.

Blooming Hill gebruikt de persoonlijke informatie voor een aantal doelen;
• In te schrijven in het kandidatensysteem
• In contact te brengen met opdrachtgevers voor wie Blooming Hill openstaande posities invult
• In het kandidatensysteem te houden voor matching met toekomstige functies
• Om andere informatie te sturen die voor u van belang kan zijn zoals aankomende evenementen of nieuwsbrieven

Bewaartermijn

Blooming Hill bewaart de persoonlijke informatie om de bovengenoemde doelen te bereiken voor een periode van 5 jaar. Persoonlijke informatie van  kandidaten die Blooming Hill met opdrachtgevers deelt, wordt ook voor een periode van maximaal 5 jaar bewaard. Na afloop van deze periode wordt de persoonlijke informatie verwijderd of geanonimiseerd, tenzij de kandidaat aangeeft dat Blooming Hill de persoonlijke informatie voor eenzelfde periode mag blijven
gebruiken voor matching op toekomstige functies.

Inzage, correctie en verwijdering

Een kandidaat mag altijd weten welke persoonlijke informatie bewaard wordt. Men kan Blooming Hill om inzage vragen en eventuele onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen of verzoeken om verwijdering van gegevens. Daartoe kan een verzoek worden ingediend via info@bloominghill.nl.

Algemeen/website

Blooming Hill blijft graag op de hoogte van het aantal bezoekers van haar website. Daarbij is de identiteit van de bezoekers niet van belang. Er wordt daarom geen specifieke, tot personen herleidbare, informatie opgeslagen of bewaard. Wel wordt geanonimiseerd bijgehouden en bewaard: het aantal bezoekers, welk deel van de site (het meest) wordt bezocht, het tijdstip van de bezoeken, het land van waaruit de site wordt bezocht en algemene informatie over de software waarmee de bezoeker werkt.

Daarvoor gebruikt de site van Blooming Hill maar 1 cookie, te weten: Google Analytics.
Google Analytics is een analytisch cookie waarvoor u vooraf geen aparte toestemming hoeft te geven. Met behulp van deze informatie kan Blooming Hill de website blijven optimaliseren.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan periodiek worden gewijzigd door Blooming Hill. Kandidaten van wie Blooming Hill persoonlijke informatie houdt, worden hierover persoonlijk geïnformeerd. 

Dit Privacy Statement is afgegeven door:

Blooming Hill BV
Amsterdamsestraatweg 19
1411 AW Naarden

Voor het benutten van uw rechten kunt u contact met ons opnemen via het volgende emailadres: info@bloominghill.nl